Si Dianne Reeves ay isang Madison, batay sa malayang manunulat ng Wisison na nagsusulat ng regular tungkol sa pamamahala ng negosyo, mga serbisyo sa pananalapi, kasanayan sa batas, Socialite Life, tanyag na tao tsismis, edukasyon sa mamimili, at iba pang mga paksa. Matuto nang higit pa tungkol kay Diana sa kanyang website sa HienaLouca.com