डियनी रीभेस एक मैडिसन हो, जोस-आधारित फ्रीलान्सिस लेखक हो जुन नियमित रूपले बिजनेस व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा, कानून प्रथा, सोलुसाइट लाइभ, सेलिब्रिटी गपशप, उपभोक्ता शिक्षा, र अन्य विषयहरूको बारेमा लेख्दछ। HienaLouca.com मा उनको वेबसाइटमा थप जान्नुहोस्